Σελίδες

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ14-8-2012

S&P taglia l'outlook della Grecia. Resta intanto pericolosamente aperta la partita che l'eurozona sta giocando su Grecia e Spagna. Crescono infatti le pressioni per modificare il piano di salvataggio di Atene da parte del Fmi che, secondo il "Wall Street Journal", vorrebbe un ulteriore taglio del rapporto debito-pil al 100%. Un pressing, quello del Fondo, sul quale arriva la doccia fredda di Standard & Poor's che rivede al ribasso l'outlook della Grecia a "negativo" da "stabile" e prevede che Atene potrebbe aver bisogno di ulteriori aiuti Ue-Fmi per il 2012. L'agenzia stima inoltre che il debito greco raggiunga il 170% nel 2013, con un pil in calo del 10-11% nel 2012-2013, una contrazione peggiore rispetto al 4-5% previsto da Ue-Fmi. Il rating resta confermato a "CCC", a un passo dal default.

Μετάφραση:

- Ο (οικος αξιολόγησης) STANDARD & POOR'S υποβαθμίζει την προοπτική της  Ελλάδος. Παραμένει εν τούτοις επικίνδυνα ανοικτό το  παιχνίδι που παίζει η Ευροζώνη πάνω απο την Ελλάδα και Ισπανία. Αυξάνουν εν τω μεταξύ οι πιέσεις για τροποποίηση του σχεδίου σωτηρίας της Αθήνας απο πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,το οποίο, σύμφωνα με την WSJ , θα επιθυμούσε περαιτέρω μείωση της σχέσης Χρέους-ΑΕΠ στο 100% .Μια πίεση σ ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο έρχεται και το <<κρύο ντούζ>>, (ψυχρολουσία), της  STANDARD & POOR'S που αναθεωρεί προς τα κάτω την προοπτική της Ελλάδος σε <<αρνητική>> απο <<σταθερή>> και προβλέπει οτι η Αθήνα πιθανόν να χρειαστεί περαιτέρω βοήθεια απο Ευρωπαϊκή Ενωση και ΔΝΤ για το 2012.Το πρακτορείο (δηλ.ο οικος STANDARD & POOR'S) επι πλέον εκτιμά οτι το Ελληνικό χρέος θα φτάσει στο 170% μέσα στο 2013. με το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) να συρρικνώνεται κατα 10-11% στο διάστημα 2012-2013,μια απομείωση χειρότερη απο την αναμενόμενη του 4-5% που προβλέπονταν απο ΕΕ-ΔΝΤ. Η αξιολόγηση επαναβεβαιώνεται στην κατηγορία ΄΄CCC΄΄, ένα βήμα πριν την χρεωκοπία.

Translated by: KON MAR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου